Narzędzie 1: Mapy myśli

Link do wpisu znajdziesz tutaj

„Celem mind mappingu jest podniesienie efektywności pracy a proces nauki i zapamiętywania czynienie prostszym, szybszym i przyjemniejszym. Sprzyja myśleniu twórczemu, wielokierunkowemu, a nie nudnemu i odtwórczemu.”

Ciąg dalszy nastąpi…